Táto zoologická záhrada bola pôvodne založená pre ochranu domácich ohrozených druhov v roku 1962. V 70-tych rokoch sa zbierka domácich zvierat rozšírila aj o exotických jedincov.

Vodného dielo Gabčíkovo pôvodne bolo projektované a stavané ako súčasť sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros.

Žitnoostrovné múzeum vzniklo 1.júla 1964 a sídli v Žltom kaštieli. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin.

Táto pamiatka patrí k najstarším v meste Komárno. Bol postavený roku 1715, počas povstania Rákócziho, o čom svedčí nápis na južnej strane podstavca.

Táto výhliadková plavba je určená pre tých, ktorí chcú spoznať a vidieť Komárno aj z inej perspektívy. Loď má kapacitu 40 osôb.

Tento vojenský tábor sa nachádza neďaleko mesta Komárno v Iži.

Raritou obce Dunajský Klátov, je kolový mlyn so zachovalým dobovým zariadením. Postavený bol v rokoch 1920 - 1922 a v prevádzke bol až do roku 1942. Mal výkon 10q múky a 20q krúp.

V prvej polovici 50-tych rokov 19. storočia bola postavená na rozkaz cisára Františka I. bašta, ktorá je najväčšou pevnostnou stavbou so svojimi 6 km komárňanskej obrannej línie.

Areál vodného mlynu už svojou polohou predurčený pre najrozmanitejšie činnosti. JE v blízkosti centra (cca 500m) mestečka Kolárovo, na východnej hranici žitného ostrova.

Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárno bolo založené v roku 1886.

Tento kolový mlyn v Jelke je považovaný za raritu v strednej Európe. Je to totiž jediný a jedinečný trojpodlažný drevený mlyn v tejto časti Európy. Stojí na ľavom brehu Malého Dunaja.

Význam tejto pamiatky presahuje aj hranice Slovenskej a aj Maďarskej republiky. Prvé písomné zmienky o tejto pevnosti pochádzajú už z 10. storočia.