Okolie

Výlety do okolia

Hvezdáreň Hurbanovo

 

Vyvolalo celosvetovo úsilie o zakladanie moderných a nových astronomických observatórií. Hvezdáreň v Hurbanove patrila na sklonku 19. storočia medzi najlepšie vybavené a svojou prácou najznámejšie astrofyzikálne observatóriá v Európe. Ťažiskom odborného programu hvezdárne bola astrometria, spektroskopia, štúdium fotosféry a chromosféry Slnka, pozorovanie komét a meteorov, fotografovanie hviezdokôp a hmlovín, spektroskopické a spektrálno-fotometrické pozorovania a všetky pozorovania, ktoré možno zahrnúť do astrofyziky. Ďalej to bolo určovanie času pomocou pasážnika pre vlastné potreby hvezdárne i potreby celého Uhorska.

 

https://www.suh.sk/ 

 

IMG 1084-rotated
IMG 1097-820x410
hhvezdaren-2
hhvezdaren-4
hhvezdaren-8
hhvezdaren-9
hvezdaren-hurbanovo51726444
hvezdaren-hurbanovo72001780


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky


NAŠI PARTNERI

ministerstvo travel OOCR Žitný ostrov – Csallóköz

 

Ubytovanie Veľký Meder (2020) Všetky práva vyhradené.