Okolie

Mestá

Komárno

Toto mesto vzniklo v rannom stredoveku. Je to mesto bohatej histórie. V roku 1745 mu Mária Terézia pridelila privilégium slobodného kráľovského mesta. V tej dobe patrilo Komárno k najvýznamnejším mestám Uhorska. Obchodovalo sa tu najmä s drevom a obilím. V Komárne sa nachádza dodnes zachovalé najväčšie bastiónové opevnenie v strednej Európe, ktoré bolo budované od 16. do 19. storočia. Mesto je najjužnejším a aj najnižšie položeným mestom na území Slovenska. Počas celého roka sa tu organizuje viacero kultúrnych podujatí. Medzi najznámejšie patria každoročné Komárňanské dni.

Popis

 
komarno-03
komarno-04
komarno-05
komarno-06
komarno-07
komarno-th

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky


NAŠI PARTNERI

ministerstvo travel OOCR Žitný ostrov – Csallóköz

 

Ubytovanie Veľký Meder (2020) Všetky práva vyhradené.